#TOPindesport

WAT IS PESTEN?

Pesten gaat verder dan ruziemaken en plagen. Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag met de expliciete bedoeling om te kwetsen. Hierdoor wordt het slachtoffer schade berokkend vanuit een ongelijke machtsrelatie tussen pester en gepeste. Dit gedrag heeft dan ook een sociale functie voor de pester, die zo zijn status binnen de groep wil verhogen.

 Ook binnen sport komt pesten voor. Zo geeft 11% van de sportende Vlamingen aan tijdens hun jeugd het slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag. Ondanks dit cijfer blijft het probleem echter teveel onder de radar en is er nood aan een structurele aanpak.

 Verschillende vormen van pesten

  • Onder fysiek pesten verstaan we duwen, schoppen, spuwen, krabben, iemands eigendom beschadigen…
  • Verbaal pesten uit zich dan weer als uitmaken, beledigen, racistische/seksistische/homofobe opmerkingen, bedreigingen, seksueel suggestief taalgebruik…
  • Seksueel pesten kan variëren tussen seksueel getinte opmerkingen, ongewenste handtastelijkheden, ontoelaatbare seksuele insinuaties…
  • Wanneer we het over indirect pesten hebben, dan spreken we over het verspreiden van geruchten, intimidatie, het uitsluiten van sociale groepen…

 

Cyberbullying als nieuw fenomeen

Met de komst van de sociale media kwam ook het fenomeen cyberbullying (digitaal pesten, online pesten) opzetten, waarbij vaak anoniem jongeren gepest worden. Cyberbullying kan zich ook manifesteren via Twitter, zoals het uitschelden van de scheidsrechter na de wedstrijd.

 

Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen

Pesten wordt door de band met kinderen geassocieerd, maar ook volwassenenbezondigen zich hieraan nog al te vaak. En net zoals pestgedrag tussen kinderen onderling en tussen volwassenen onderling voorkomt, bestaat ook pestgedrag tussen kinderen en volwassenen (bv. coach bullying).

 

De gevolgen van pestgedrag

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch. Kinderen die gepest worden sluiten minder snel aan bij een groep en vinden daar dus ook niet de veiligheid en steun die ze nodig hebben. Het pestgedrag heeft bijkomend een nadelig effect op enerzijds de cognitieve ontwikkeling en anderzijds de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het zelfvertrouwen wordt aangetast, evenals het gevoel van eigenwaarde.

 

Pesten in de Vlaamse sportsector

Recent onderzoek naar verschillende vormen van psychisch geweld in de Vlaamse sportwereld, geeft aan dat 11% als jongere slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Een verhoogde aandacht voor pestgedrag is noodzakelijk omdat gepeste kinderen zelf moeilijk hierover praten en vaak in stilte lijden. Het slachtoffer kan door de pester onder druk worden gezet om hierover te zwijgen, of kan het risico lopen de groepsnorm te verbreken door ‘uit de school te klappen’.

INFO OVER PESTEN:

www.ethicsandsport.com/thema/instrumenten/pesten

www.kieskleurtegenpesten.be

www.praatoverpesten.be

www.topindesport.be

Joomla templates by Joomlashine